Vizsgadíjak

Vizsga- és eljárási díjak

A PTE ETK Vizsgaközpont (a továbbiakban: Vizsgaközpont) által szervezett vizsgák díjának, valamint a díjak számításának meghatározása.

A vizsgadíjak a Vizsgaközpont által szervezett szakmajegyzék szerinti szakma, valamint részszakma megszerzésére irányuló szakmai, valamint programkövetelmény alapján szervezett szakmai képzéshez kapcsolódóan megszerezhető szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgára vonatkoznak.

 

Szakmai vizsga

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet határozza meg a szakmai vizsga maximális díját és ennek az állami megtérítésének feltételeit az alábbiak szerint:

288. §  A szakmai vizsga díja vizsgázónként legfeljebb a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltsége egyhavi összege huszonöt százalékának, részszakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga esetén tizenhat százalékának és az adott szakma ágazatához kapcsolódóan a 332/A. § (2) bekezdésében, illetve az adott szakképesítéshez kapcsolódóan a 4/A. mellékletben foglalt táblázatban meghatározott - évfolyami szorzó nélkül figyelembe vett - súlyszorzó szorzata.

289. § (1) A szakmai vizsga díját az olyan vizsgázó esetében, aki a szakképzésben ingyenes részvételre jogosult az akkreditált vizsgaközpont számára a szakképzési államigazgatási szerv utólag megtéríti.

(2) A szakmai vizsga díjának utólagos megtérítésére az akkreditált vizsgaközpont az olyan vizsgázó után jogosult, aki a szakmai vizsgát ténylegesen megkezdte. Az utólagos megtérítést a szakképzési államigazgatási szerv az elektronikus vizsgarendszer adatai alapján a vizsgaidőszakot követő negyvenöt napon belül hivatalból teljesíti.

332/A. §  (1)   A szakirányú oktatásnak a szociális hozzájárulásról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocho tv.) 17/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti arányosított önköltségének adott évfolyamra meghatározott összege a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének a szakmánként alkalmazandó súlyszorzó szorzataként számított mértéke. A szakmánként alkalmazandó súlyszorzót a (2) bekezdés szerinti szakmaszorzó és a (3) bekezdés szerinti évfolyami szorzó szorzataként kell meghatározni.

(2) A szakmaszorzó

2. az egészségügyi technika ágazatba tartozó szakmák esetében 2,85,

3. az egészségügy ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

20. a sport ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

22. a szociális ágazatba tartozó szakmák esetében 2,20,

Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény

68.§ (4) 2022. június 30-ig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése, 2022. július 1-től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti 

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év,

b) alapnormatíva összege 650 000 forint/fő/év.

 

 

Képesítő vizsga

A képesítő vizsgák esetében jogszabályi előírás nem vonatkozik a finanszírozásra.

A képesítő vizsgákra a Vizsgaközpont négy díjkategóriát különböztet meg a vizsgák költségeinek sajátosságaira tekintettel:

 

I. 45.000,- forint: amennyiben nincs írásbeli vizsga, a projektfeladat nem igényel különleges fejlesztést, a vizsgázók egy főre jutó anyagköltsége jelentéktelen;

II.  50.000,- forint: amennyiben a programkövetelmény nem tartalmaz írásbeli vizsgát vagy feladatfejlesztés szempontjából nem költséges írásbeli vizsgafeladatot tartalmaz, a projektfeladat fejlesztést igényel, de a vizsgázók egy főre jutó anyagköltsége nem jelentős;

III. 60.000,- forint: amennyiben a programkövetelmény írásbeli vizsgát is tartalmaz és a projektfeladatnak van jelentős fejlesztési igénye / vagy nem igényel különleges helyszínt / vagy az egy főre jutó anyagköltség jelentős;

IV. 70.000,- forint: amennyiben a programkövetelmény írásbeli vizsgát is tartalmaz és a projektfeladatnak jelentős fejlesztési igénye van, továbbá különleges helyszínt igényel és az egy főre jutó anyagköltség magas.

 

A fenti díjak állandó és változó költségekből állnak.

 

Jellemző állandó költségnek minősülnek például:

  1. a vizsgabizottság és a jegyző díjazása járulékokkal,
  2. dokumentációs költségek.

 

Jellemző változó költségnek minősülnek például:

  1. utazási költségek (vizsgabizottság, vizsgahelyszínek függvényében),
  2. a vizsga anyagköltsége,
  3. feladatfejlesztés, lektorálás, informatikai fejlesztés,
  4. a vizsgahelyszínek költsége,
  5. vizsgaszervezési díj

 

A javító- és a pótlóvizsga díját a szakmai, illetve képesítő vizsga díjának arányosításával, valamint az anyag- és egyéb költségre vonatkozóan egyedi, a szakmai specifikumokat figyelembe vevő kalkuláció szerint kell meghatározni.

 

Egyedi vizsgaszervezés esetén vagy, ha a szokásos költségeket jelentősen meghaladó mértékű költséggel jár egy vizsga megszervezése, akkor a Vizsgaközpont fenntartja a jogot, hogy a fent közölt díjaktól eltérő mértékű díjakat alkalmazzon.