Hogyan jelentkezhetek vizsgáztatónak, jegyzőnek?

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar Vizsgaközpontja (a továbbiakban: PTE ETK Vizsgaközpont) a szakképzési törvényben meghatározott tevékenységéhez vizsgáztatói – feladatkészítő, feladatvéleményező/lektor-, valamint jegyzői feladatok ellátására szakértőket keres. 

 

A PTE ETK Vizsgaközpontja az alább felsorolt szakmák és szakképesítések tekintetében alakítja ki a vizsgáztatói névjegyzékét. 

KEOR tanulmányi területek megnevezései :

0119 Oktatás m.n.s

0910 Egészségügy, tovább nem bontható

0913 Ápolás és szülésznőképzés

0914 Orvosi diagnosztikai és kezelési technológiák

0915 Terápia és rehabilitáció

0921 Idősek és fogyatékos felnőttek gondozása

0922 Gyermek- és ifjúságvédelem

0923 Szociális munka és tanácsadás

1014 Sportok

 

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szkr.) 272. § (1) bekezdése értelmében a vizsgabizottság három tagból áll. A PTE ETK Vizsgaközpont Vizsgáztatói névjegyzékébe az alábbi feladatok ellátására lehet pályázni: 

 • vizsgabizottság mérési feladatot ellátó tagja, a vizsgázó tudásának felmérését végzi, 
 • vizsgabizottság ellenőrzési feladatot ellátó tagja (vizsgafelügyelő), felel a szakmai vizsga szabályszerűségéért (Kamara delegálásának hiányában kerül megbízásra), 
 • vizsgabizottság értékelési feladatot ellátó tagja, minősíti a vizsgázó teljesítményét. 

 

A PTE ETK Vizsgaközpont kéri fel, és bízza meg az általa kialakított névjegyzékből a mérési feladatokat ellátó tagot, valamint az értékelési feladatokat ellátó tagot, továbbá a szakmai vizsga jegyzőjét. 

 

A 272. § (3) bekezdése értelmében a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját (vizsgafelügyelőt) a szakmai vizsga helyszíne szerinti területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg. 

 

A vizsgáztatói és a feladatkészítő, feladatvéleményező/lektor szakértői pályázaton történő részvétel feltételei: Pályázatot az nyújthat be, aki: 

 • az Szkr. 134. § (2) bekezdésben előírtak alapján rendelkezik szakmai tanárképzésben szerzett mesterfokozattal vagy felsőfokú végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképzettséggel, illetve az Szkr. 134. § (3) bekezdése alapján legalább érettségi végzettséggel és az ágazatnak megfelelő szakképesítéssel rendelkezik az adott területen, és minimum 5 év szakmai tapasztalattal, 
 • cselekvőképes 
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
 • hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez. 
 • a mérési feladatot ellátó tag esetén a megszerezhető szakma tekintetében rendszeres oktatási tevékenységet folytat. 

 

A vizsgafelügyelő, illetve a vizsgabizottság további tagja nem lehet az, aki a vizsgázó szakmai vizsgára történő felkészítésében részt vett, vagy a vizsgázó hozzátartozója.

 

A jelentkezés kötelező mellékletei (szkennelt másolatban):

 • szakmai önéletrajz, 
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • a pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez, valamint nyilatkozik arról, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány), 

 

A jegyzői pályázaton történő részvétel feltételei: 

Pályázatot az nyújthat be, aki: 

 • minimum érettségi végzettséggel rendelkezik, 
 • cselekvőképes, 
 • büntetlen előéletű és nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 

 

A jelentkezés kötelező mellékletei: 

 • szakmai önéletrajz, 
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • a pályázó nyilatkozatai arra vonatkozóan, hogy hozzájárul személyi adatai névjegyzékben való közzétételéhez, kezeléséhez, valamint nyilatkozik arról, hogy összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • büntetlen előélet igazolása (3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány).

 

A pályázatok benyújtásának menete: 

1.  A jelentkező kitölti az adatbázisba való felvételhez szükséges jelentkezési lapot és beküldi a PTE ETK Vizsgaközpontnak,

2.  Hiánytalanul megküldi a megadott dokumentumokat és megteszi a szükséges nyilatkozatokat. 

3.  Az önéletrajzban a jelentkező kitér valamennyi korábbi vizsgáztatói és munkatapasztalatára, a szakterületen eltöltött időkre is. Itt kelezheti azt is, ha van online vizsgáztatási tapasztalata. Amennyiben több területen is rendelkezik szakmai ismerettel, úgy célszerű valamennyi diploma, oklevél, tanúsítvány, munkatapasztalat feltöltése.

 • A pályázó itt jelezheti vizsgáztatói és/vagy szakértői pályázatok esetén, ha rendelkezik pedagógiai végzettséggel, szakmai vizsgáztatásban gyakorlattal, közoktatási és szakmai szakértői referenciákkal, szakgimnáziumban, szakképző iskolában szerzett oktatási tapasztalattal, és/vagy szakmai ajánlással. 
 • Jegyzői pályázat esetén a pályázó itt jelezheti, ha rendelkezik Törzslapnyilvántartó rendszer ismeretével, illetve itt jelezheti a korábbi jegyzői tevékenységeinek bemutatását. 

 

Vizsgaközpont az adatfeldolgozás és az akkreditációs folyamat függvényében értesítést küld a jelentkező számára az adatbázisba kerülésről a jelentkezéskor megadott e-mail címre. 

A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos 

A pályázat benyújtásának módja, helye: színesen szkennelve, e-mailen a vizsgakozpont@etk.pte.hu email címre megküldve 

 

A pályázattal kapcsolatban további információkkal állunk szíves rendelkezésére.

2022.05.10.